• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • OLD WEB
  • KONTAKT

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Aktuality

Zoznam aktualít

постельное белье 3д

Deň otvorených pivníc 2016
Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených pivníc dňa 14. mája 2016 do priestorov amfiteátra a pivničného radu v obci Malý Horeš.
Deratizácia na území obce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva začal správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení - deratizáciu.
Ochutnávka mladých vín - 2016
Túto akciu zorganizoval „Spolok vinárov a vinohradníkov POLYHOS“ v spolupráci s obecným zastupiteľstvom Malého Horeša pod vedením p. starostu Csabu Furika dňa 30. januára 2016 o 15.00 hod v miestnom kultúrnom dome.
Mimoriadny odvoz komunálneho odpadu
Spoločnosť FURA s.r.o. informuje občanov obce, že dňa 7. januára 2016 uskutoční mimoriadny odvoz komunálneho odpadu z obce. Odpadové nádoby treba vyložiť do 6:30 hod.
Mangalicafest - dozvuky
Spolok POLYHOS na základe návrhu podpredsedu Árpáda Asszonyiho usporiadal 1. Mangalicafest, kde boli jedlá pripravené len z mangalice.
Voľby do NR SR v roku 2016
Prinášame informáciu o voľbách do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 5. marca 2016
Mangalicafest - pozvánka
Spolok vinárov a vinohradníkov POLYHOS Vás srdečne pozýva na akciu "Mangalicafest", ktorá sa uskutoční dňa 21. novembra 2015, v sobotu od 14:00 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Malom Horeši.
Hydinový deň s vínami
Naši vinári v tomto roku už vyskúšali ku vínam údené kolienko, divinu, rybu, guľášové polievky v rôznych variantoch, plnenú kapustu a plnenú papriku. Teraz podľa predbežných plánov došiel rad na hydinu.
Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
Obec Malý Horeš vyzýva vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v katastrálnom území Malý Horeš a Nový Horeš na odstránenie inváznych druhov rastlín z pozemkov v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002.
Rozlúčka s horúcim letom
Takto sme sa lúčili s horúcim letom.
Dni obce 2015
Pozývame Vás na Dni obce 2015, ktoré sa budú konať v dňoch 3. - 5. júla 2015.
Pozvánka
Pozvánka na juniáles „Ryba pláva s divinou“
A voňal agát
Nádherné počasie a príjemná atmosféra sprevádzali tohoročné podujatie "Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc" v Malom Horeši. Rozmanité druhy vín miestnych vinárov a bohatý kultúrny program prilákali nevídané množstvo návštevníkov a degustátorov.
Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc
Pozývame Vás na tradičnú akciu "Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc", ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2015 v agátovom hájiku v okolí tufových pivníc obce Malý Horeš.
Csülkös nap
Spolok vinohradníkov a vinárov POLYHOS usporiada dňa 2. mája 2015 majáles pod názvom "Csülkös nap" v priestoroch dvora Domu spoločenských služieb na adrese Chlmecká 5/9, Malý Horeš.
Seminár o ochrane rastlín
Na dborný seminár o ochrane rastlín bolo zvedavých 60 pestovateľov ovocia a zeleniny z desiatich obcí Medzibodrožia.
Výberové konanie - voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Malý Horeš vyhlasuje podľa §18a ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov konanie voľby hlavného kontrolóra obce Malý Horeš na deň 08.04.2015.
Pozvánka
Pozývame Vás na odbornú prednášku o ochrane rastlín, ktorá sa koná dňa 28. februára 2015 o 15:00 v kultúrnom dome v Malom Horeši. Vstupné 2.-EUR. Po prednáške je k dispozícii malé pohostenie.
Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2015 v malej zasadacej miestnosti obecného úradu o 17:00 hod ohľadom prípravy voľby hlavného kontrolóra obce.
Spolok POLYHOS
Dňa 23. februára sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza spolku vinohradníkov a vinárov s názvom POLYHOS.
Ochutnávka mladých vín
Pozývame Vás na VII. ročník Ochutnávky mladých vín dňa 24. januára 2015 o 15:00 do veľkej sály kultúrneho domu v Malom Horeši.
Návšteva Mikuláša
Aj tento rok zavítal Mikuláš do škôlky a školy v Malom Horeši, aby rozdal svoje darčeky medzi dobré deti.
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši
V Malom Horeši sa volieb do obecného zastupiteľstva zúčastnilo 47,86% oprávnených voličov.
Informácia o víruse Ebola
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci osvetovej a preventívno-výchovnej činnosti vydal opatrenia a informačný materiál o víruse Ebola.
Reportáž z Malého Horeša
O zaujímavostiach v obci Malý Horeš sa môžete dozvedieť aj z reportáže pripravenej televíziou TV JOJ.
Správy RTVS zo dňa 21.09.2014
V Malom Horeši aj zo studne tečie víno - tak začína reportáž zo slávnostného ukončenia a odovzdania projektu cezhraničnej spolupráce na STV1.
Oznámenie
Voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014. Informácie ohľadom volieb sú uverejnené v menu Oznámenia.
Slávnosť "Dni obce 2014"
Z príležitosti 800 rokov prvej písomnej zmienky o obci sa počas troch dní (27. - 29. júna 2014) uskutočnia slávnostné dni obce Malý Horeš.
Deň otvorených pivníc - spomienky
Stručné spravodajstvo pre tých, ktorí tohto roku nemohli prísť ...
Deň otvorených pivníc - pozvánka
Pozývame Vás na VI. ročník akcie "Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc".
Výberové konanie
Obec Malý Horeš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malom Horeši.
Pozvánka na výstavu
Pozývame Vás na výstavu In memoriam Tiszai Nagy Menyhért
Oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného areálu
"Horešské pasienky".
Oznámenie o investičnom zámere
„Investície do vinárskej výroby v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš – Pribeník“
Pozvánka - Meghívó
Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš pozýva svojich členov na valné zhromaždenie dňa 8. apríla 2014.
Ochutnávka mladých vín - zhrnutie
Dňa 25. januára 2014 sa uskutočnila VI. ochutnávka mladých vín v kultúrnom dome v Malom Horeši. Podujatia sa zúčastnilo 88 vinárov z Medzibodrožia, Použia a Tokajskej oblasti.
Pôvodná webstránka
Vítame Vás na našej novej webstránke
Stránka sa postupne napľňa, ďakujeme za pochopenie.

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: