HKMHFEST-hu

TERMÉSZET és KULTÚRA

A határmenti terület vonzerejének növelése

Határmenti Történelmi Pincesorok  turisztikai együttműködése és eszközfejlesztése

Hercegkút (HU) és Kisgéres (SK)

A Via Carpatia Európai Együttműködési Csoportosulás, mint a Kisprojekt Alap Ernyőprojekt Vezető kedvezményezettje FMP-E/1901/4.1/035  azonosító számon támogatás jóváhagyásáról döntött Hercegkút és Malý Horeš Önkormányzata részére, összesen 45.330 euro.

9. PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

A kisprojekt Vezető partnere

ERFA hozzájárulás

Önrész

Összesen

%

%

%

HKO

24 183,11 €

4 267,61 €

28 450,71 €

85,00%

15,00%

100,00%

A kisprojekt partnere

ERFA hozzájárulás

Önrész

Összesen

%

%

%

OMH

21 146,93 €

3 731,81 €

24 878,75 €

85,00%

15,00%

100,00%

A projekt rövid leírása magyar nyelven

Hercegkút és Malý Horeš községek önkormányzatai – 2011-2013 között- határmenti együttműködés keretében borturisztikai infrastruktúra és vonzerőfejlesztést hajtott végre. Hercegkút a világörökségi Kőporosi és Gomboshegyi pincesorokon sétányokat, vizesblokkokat, pihenőhelyeket és rendezvényteret alakított ki. Maly Hores (Kisgéres) a Történelmi pincesorai közelében Borudvart és Közösségi Házat alakított ki.

A fejlesztési helyszíneken az eltelt években a bor- és gasztro- kulturális turisztikai célú események száma és a látogatószám megkétszereződött ( 2500-ról 5000 főre) Szükségessé vált a két határ menti történelmi pincesorok, pince sétányok, közösségi rendezvény terek,  helyszínek állag- és állapotmegóvása, az épített és természeti környezetének  rendszeres, évszaknak megfelelő gondozása, ápolása, takarítása. Továbbá az évente megtartott 2-2 nagyrendezvény program kínálatának színesítése, és a lebonyolítást segítő kisléptékű mobil eszközök megteremtése.

A tervezett 2-2 nagy rendezvényen ( Hercegkúti Boros Pünkösd, Hercegkúti Keller Fest, Kisgéresi Akácvirágzás, és Kisgéresi Kulturális Nap) a két együttműködő település kulturális ( hangszeres és ének) valamint gasztronómiai csoportjai  együtt vesznek részt, és mutatkoznak be a nagy közönség előtt.

 A  PT4 prioritás céljainak elérése és megvalósítása érdekében a két közreműködő önkormányzat a projekt szakmai és pénzügyi menedzselésére, a projekt nyilvánosságát, kisléptékű eszközök beszerzésére, 2-2 közös rendezésű gaszto-kulturális fesztivál egyes program elemeire, tárgyi feltételeire kíván 85%-os támogatást bevonni. A fejlesztés 400 pincetulajdonost, és gazdálkodó családot, két- két kulturális és hagyományőrző csoportot ( 80 fő taglétszámú) és  5-5 ezer látogatót érint.

4.1.1 A projekt céljai (Mi a projekt célja?)

Hercegkút és Malý Horeš meghatározó tájépítészeti öröksége a történelmi boros pincesorai. A különleges pincék meglévő tárgyi, infrastrukturális bázisa és adottságai,  időszaki kultúrális és gasztro-turisztikai események, attrakciók helyszínei. A projekt kisléptékű eszköz és 2-2 időszaki nagyrendezvénye, ezek program elemeinek fejlesztései kihatnak a két határ menti község turisztikai jövőjére, betöltött,  szerepére, súlyára, megítélésére, és ismertségére.

Rövid távon az SKHU-ETA/1901 kis projekt alap versenyképes, könnyen társítható, attraktív bor- és gaszro-turisztikai szolgáltatásokat, kulturális helyszíneket, program elemeket fejleszt. Vonzóbbá teszi a látogatók számára a táj, a kultúrális rendezvény terek arculatát,  és szélesítik az időszaki 2-2 turisztikai esemény  kínálati spektrumát, hozzájárulhat új, minőségi turisztikai szolgáltatás ( zenei, gasztro-kultúrális) megjelenítéshez, új, változatosabb  a meglévő célcsoport igényeket jobban kielégítő- színvonalas turisztikai programelemek, -modulok, közös kulturális események megvalósításához.

A szolgáltatások bővítése javítja a két  rurális település lakosságának és gazdálkodóinak megélhetési feltételeit, életminőségét, kulturális identitását.

 Az új és tovább fejlesztett, bővített gasztronómiai és kulturális programelemek hozzájárulnak a tevékenységek diverzifikációjához,sokszínűbbé, változatosabbá tételéhez, ami stabilizálja a helyi foglalkoztatást, az alternatív jövedelem szerzést, segít körvonalazni a társadalmilag és gazdaságilag  perifériára szorított határmenti közösségek jövőképét.

4.1.2 A kiinduló helyzet leírása (Milyen a jelenlegi helyzet?)

Hercegkút –  A falut övező Kőporosi és a Gomboshegyi pincesor 2002-től az UNESCO, Tokaj Borvidék világörökségi “kultúrtáj”  kiemelt objektuma, népi építészeti remeke. A 2013-as határon átnyúló fejlesztésből HKÖ turisztikai infrastruktúrát alakított ki az évente megtartott tavaszi ( Boros Pünkösd Napja ) és nyári ( Hercegkúti Nyitott Pincék) szabadtéri nagy rendezvényének. A fejlesztés eredményeként Hercegkutat évenként 3500-4000 látogató keresi fel, azzal a céllal hogy pincelátogatáson, bórkóstolón, gasztronómiai  ( tunki kóstolón) valamint kulturális zenei rendezvényen vegyen részt. Az önkormányzatnak nehézséget okoz a közel 5 hektáros világörökségi területen a közel 100 pincehát, és a 4 km-es sétányok, a 2000 m2-es rendezvénytér környezetének, rendszeres, az évszaknak megfelelő karbantartása ( a növényzet tavasz-nyári ápolása, kaszálása, az őszi levélhulladék  gyűjtése, a téli hótorlaszok eltolása). A 180 pince ápoltsága kihat a község és a világörökségi objektumok látogatói megítélésére, imázsára.

Malý Horeš – A Borudvar fejlesztésének eredményeként megnőtt az igény  a tematikus( hal és bor, csülök és bor, béles és bor, szárnyas ételek és bor) 20-50-100 személyes kis és nagyrendezvények iránt.  Malý Horeš pincesora ( 300 pince), az “Akácvirágzás” programja bekerült a Kassa megye – Terra Incognita éves turisztikai programkínálatába, amely jól érzékelhető látogató szám növekedéssel járt.  Mindez szükségessé teszi új és meglévő programelemek tovább fejlesztését, a porgram választék bővítését, és a helyszínek komformizálását. Ehhez kisléptékű eszközök beszerzésére, és kulturális programelemek támogatására van szükség. A tervezett eszközök mobil jellegűek így a másik partner részére azonos célra kölcsönösen rendelkezésre tudja bocsátani.

4.1.3 Célcsoportok azonosítása (Ki számára készül a projekt?)

Hercegkút- Világörökségi vonatkozású helyszíneket felkereső látogatók ( 5000 fő)

Hercegkút – Malý Horeš esetében egyaránt  –

Helyi lakosság és elszármazottak, a közvetlen vonzás körzet lakossága ( 600 és 1000 fő)

Kulturális, és hagyományőrző csoportok tagjai ( 40 és 30 fő)

Különleges és egyedi bor-gasztronómai, kulináris eseményeket kereső belföldi és határon túli személyek és  csoportok (5000 fő)

Tematizált ( népzenei, népcsoporthoz köthető) kultúrális programokat kereső  belföldi és határon túli személyek és  csoportok ( 3000- 5000 fő)

Különleges történelmi, tájépítészeti helyszíneket, emlékeket kereső belföldi és határon túli személyek és  csoportok ( 300- 500 fő)

Borászok és borászatok 30-50 fő

Kormegoszlás szerint: családos, 18-66 év közötti

4.1.4. A projekt végtermékei és eredményei (Mit vár a projekttől?)

 • Személyzeti: Menedzsment 3 fő megbízása.
 • 1 fő vezető projekt menedzser – külső szerződéssel ( Hercegkút)
 • 1 fő vezető projekt pénzügyi vezető – belső- megbízás alapján ( Hercegkút)
 • 1 fő projekt partner pénzügyi asszisztens – belső- megbízás alapján (Malý Horeš)
 • Művészeti események, előadások: 4 db.
 • Bor-gasztronómiai és kultúrális ( népzenei) program, fesztivál: 4 db.(2 db Hercegkút  és 2 db Malý Horeš)
 • Rendezvény terek, helyszínek( sétány, pihenő park) zöldfelületek ápolására használt kommunális gép, kisgép 2 db.( Hercegkút)
 • Gasztrokuktúrális események rendezéséhez szükséges tárgyi eszközök száma: 27 db. (Malý Horeš)
 • A 2-2 nagyrendezvényt népszerűsítő kétnyelvű  tájékoztató füzet 500 db.( A/5 min 8 oldal 4/4 színű min. 80 gr. fényes paríron 250 db Hercegkút és  250 db Malý Horeš)
 • A rendezvények ismertségét növelő hirdetések száma: 2 db. (Malý Horeš)
 •  A projektet és a kultúrális eseményeket ismertető weboldal: 1 db ( Hercegkút)

4.2.1 A Vezető partner és a Partner anyagi, műszaki és humánerőforrás hátterének leírása és a projekt megvalósítás módszertana (Hogyan tervezik az eredmények elérését, teljesítését?)

A projekt alulról építkező, szektorok ( önkormányzat, borászok, hagyományőrző csoportok, szervezetek) közötti partnerségre épít. A projekt két tag önkormányzata együttműködést köt egymással a célok megvalósítása érdekében. A megvalósításba bevonja a település idegenforgalmi vállalkozásait, szolgáltatóit ( szállásadókat, borászatokat, kézműveseket) és a hagyományőrző közösségeit, képviselőit ( népzenészeket, tánccsoportokat,elismert gasztonómiai személyiségeket).

Elsődleges a szakértelem a  programok összeállításában, megvalósításában és a hosszú távú működés megtartásában.  Az együttműködő önkormányzat kapcsolatba lép és bevonja a  járás ( Sárospataki, Terebesi járás) és a két megye ( turisztikai desztinációs szevezeteit, irodáit) turisztikai szakembereit, koordináló és marketing szervezeteit a turisztika ajánlati programok, csomagok kidolgozására, bevezetésére. A kidolgozott és a helyi résztvevőkkel is egyeztetett program elemeket, ajánlatok formájában népszerűsítő felületeken ( kiadvány, weboldal) jelennek meg. A turisztikai programok látogatószámának növeléséhez támaszkodnak a helyi és regionális (zempléni) kommunikációs kapcsolatokra, hálózati egységekre.

4.2.2 A projekt innovatív jellege (Van valami innovatív az Önök ötletében / kezdeményezésében ?)

A határmenti területek településeinek így Hercegkútnak és Malý Horeš-nek is, mint fogadóterületnek az attrakció ellátottsága eltérő, infrastrukturális  kiépítettsége változó. A határon átnyúló desztináció esetében összehangolt szolgáltatási  csomagot turisztikai terméket kell kínálni. Ki kell alakítani a határ két oldalán lévő eltérő terület egységes, tematizált termék-szolgáltatásait,  desztináció image-t, márka potenciálját.

Vonzó épített környezettel, meglévő kapacitásokkal, tájspecifikus borokkal, és a népcsoporthoz kötődő különleges kulináris élménnyel, a helyi konyhát bemutató ( hercegkúti tunki, géresi béles)  gasztronómiával, elkötelezett hagyományőrző közösséggel,  egy jól működő aktív turisztikai desztináció alakítható ki. Ez nemzetközi összehasonlításban is egyedi, attraktív kezdeményezés. Melynek jelentős multiplikatív hatása van a két település turisztikai karakterére.

A projekt határon átnyúló desztináció esetében összehangolt szolgáltatási csomagot, egyedi turisztikai program kínálatot teremt. A projekt kisérletet tesz a határ két oldalán lévő eltérő jogi és társadalmi  terület egyedi, tematizált turisztikai termék-szolgáltatás,  desztináció image fejlesztésére, létrehozatalára.

A sikeres profil kialakításában segítséget, partnerséget- nyújt Kassa Megye Turisztikai Marketing Szervezete (Terra Inkognita), valamint a helyi borászok, a borászokat tömörítő bejegyzett szervezet, csoportosulás (Hercegkúton a HERVIP,  OMH-ban Polyhos Egyesület), a helyi gaszro-kulturális csoportok tagjai ( zsíros bélest sütő asszonyok, zenészek, énekkarok).

4.3 A partnerség követelményei

Hercegkút Község Önkormányzata, és Malý Horeš Önkormányzata ,a Kis Projekt Alap  pályázati felhívásával egyidőben, folyamatosan egyeztetett egymással a projekt koncepciójáról, majd a tartalmi elemeiről, forrás elosztásáról, az előírt ( menedzsment, kommunikáció) és a meghatározott (eszközök, szolgáltatások) projekttevékenységekről, léptékéről, nagyság rendjéről.

A  projekt tevékenységek megosztása a partneri kompetenciák, és releváns tapasztalatok alapján történt. Hercegkút Önkormányzata EU-s projektek menedzselésében nagyobb tapasztalattal rendelkezik, így vállalta a vezető partner ( menedzser, pénzügyi vezető) szerepét.  Malý Horeš Önkormányzata projekt asszisztensi szerepet tölt be. A projekt tapasztalt, megbízott személyei és a két önkormányzati szevezet képviselői folyamatos és szoros konzultatív kapcsolatot tartanak egymással. A projekt tevékenységeinek meghatározásánál a kölcsönösség szempontjai ( mobilizálható tárgyi eszközök, adaptálható kutúrális és gasztro programok szervezése és lebonyolítása) a  határon túli partner a saját határtérségében hajtja végre. A feladatok és felelősségi körök ( beszámolás, pénzügyi elszámolás) a két önkormányzat esetében tisztázódtak. A projekt tevékenységeinek költség elszámolását a két partner közösen kezdeményezi.  Az elszámolt költségek a projekt költségvetésének részét képezik és a program keretében éves bontásban igénylésre, lehívásra kerülnek. A teljes projekt elszámolható költségének 15-15%-a magyar és szlovák partnernél is kötelezettségként, vállalt önerőként felmerül.

4.4.1 Határon átnyúló hatás (Milyen előnyei vannak a határon átnyúló együttműködésnek a partnerek számára?)

Hercegkút és Malý Horeš  gazdasági és környezeti, geopolitikai adottságai hasonlóak. Falusias, vidéki környezetben,  és mindkettő közvetlen városi ( Sárospatak, Kráľovský Chlmec) vonzás körzetében helyezkedik el. A kis és közép-vállalkozások száma kevés. A munkaképes lakosság jelentős része ingázik. Erős a mezőgazdaság- a szőlőművelés- történelmi szerepe. A rendszerváltást, és az uniós csatlakozást követően mindkét településen elvesztette a  mezőgazdaság és a könnyűipar az addig betöltött domináns gazdasági szerepét. A keleti határmenti elhelyezkedés erős szegmentációt, periférikus leszakadást idézett elő, melyet az állam központosított közfoglalkoztatási programokkal próbál kezelni. A bor és gasztro-turizmus eseményeinek fejlesztése új alternatív és kiegészítő foglalkoztatást és jövedelemszerzési lehetőséget hoz mindkét településnek. A borászok, az önkormányzatok, a kultúrális csoportok évenként több alkalommal rendszeresen is tevékeny résztvevői lesznek egymás programjainak. ( Borverseny, Borkóstolók, népzenei  és gasztro fesztiválok). Ilyenkor a résztvevők megosztják szakmai, településszervezési tapasztalataikat, beszámolnak elért eredményeikről, kudarcaikról. Estenként személyes kapcsolataik révén próbálnak közös és az egyes helyszínre- eseményekre vonatkozó , különböző szintű segítséget, közösen végrehajtott megoldási alternatívát keresni.

4.4.2 A projekt kapcsolódása az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programhoz, ill. az azt megelőző határon átnyúló együttműködési program (CBC HU-SK 2007-2013) által finanszírozott, megvalósított projektekhez

PO 4. Prioritási tengely – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.  A kisprojekt növeli a társadalmi, gazdasági és területi kohézió szerepét közös kulturális és turisztikai események lebonyolításával, ami közvetlenül jelentős  többlet látogatószámot és közvetve jelentős mértékű lakossági és csoportok közötti parnerségi viszonyt is generál.

A kisporjekttel új, több program elemből álló integrált ( kulturális-bor-gasztronómiai) tematikus idegenforgalmat érintő program területek jönnek létre, egyedi karakterű eseményekkel,  szolgáltatási kínálattal, és saját márkával. A projekt együttműködésében résztvevők: közszféra szereplők és szakmai és hagyományőrző szervezetek tagjai. 2011-2013. év között  Hercegkút és Malý Horeš önkormányzata sikeresen pályázott az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország keretén belül, ill. a határon átnyúló együttműködésre.

A HU-SK  1101-1.3.1 – Élő Hagyományok – Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és infrastruktúra fejlesztése / Živé tradície – Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš – projektben. Kódszám: HUSK/1101/1.3.1/0297/01. A kisprojekt illeszkedik a korábbi uniós fejlesztés infrastrukturális (sétányok, vizesblokkok, villany hálózat és közvilágítás kiépítése )  és funkcionális ( borudvar, rendezvény terek) eszközrendszerébe.

4.5.1 A makrorégiós stratégiákkal, politikákkal, programokkal és projektekkel kapcsolatban jelentkező szinergiák (Összhangban áll-e a projekt az említett politikák további fejlesztési céljaival?Írja le a projekt hozzájárulását a nemzeti és regionális stratégiákhoz Magyarország és a Szlovák Köztársaság területén)

Hercegkút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Tokaj Borvidék egyik tagtelepülése melyet az UNESCO 2002-ben „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj” névvel vette fel a világörökségi listára. A világörökségi listáján kiemelt védett objektumok a hercegkúti Kőporosi és Gomboshegyi pincesorok.

A 2011. évi LXXVII. törvény és a. A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 2014. február 8-i módosításával a térség kiemelt nemzeti értéket képvisel és nemzetgazdasági érdekek mentén kiemelt  turisztikai fejlesztési terület.  A Borvidék Területfejlesztési koncepciója ( 2016) szerint a világörökségi kultúrtáj, nemzetgazdasági szempontból jelentős értékhordozó térség, kulturális szempontból egyedülálló tájegység.”

Malý Horeš a Tőketerebesi járás (Okres Trebišov) Szlovákia Kassai megye közigazgatási területének tagtelepülése. A Kassa-Miskolc interregionális együttműködés ,a kölcsönös turista forgalmat segítő közös fejlesztésű információs, tájékoztató rendszer kialakításával, általános infrastruktúra és turisztikai termékfejlesztéssel, marketing munka terén történő együttműködéssel. A regionális turisztikai stratégia megállapítása szerint a régió turizmusának sikeres fejlesztése csak egy jól működő, jól együttműködő rendszerben lehetséges. Az együttműködés mind területi, mind pedig turisztikai termékek, szolgáltatások vonatkozásában szükséges. Kassa megye területfejlesztési terve meghatároz gazdaságilag, társadalmi szempontjából hátrányos területeket (köztük aTerebesi régió) amelyeket központi, és Uniós támogatásokkal kíván segíteni, felzárkóztatni.  A Kassa Megyei Önkormányzati Hivatala elkötelezett a NUTS III. terület és vidékfejlesztés társulási szerződés alapján a kistelepülések, falvak megújításában.

A 3. sz. tevékenység eredményei

Hercegkút elsősorban a pincesorok és a szabadtéri rendezvények helyszíneinek, tereinek, parkjainak, sétányainak karbantartásához kíván kommunális karbantartó eszközöket, kisgépeket beszerezni.

Malý Horeš a rendezvények eszközellátását, a két nagyléptkű kulturális-zenei és gaszronómai program tárgyi feltételeit szeretné bővíteni és ehhez különböző céleszközöket ( hang és fénytechnikák, gasztro és higiéniai felszerelések) beszerezni. Az eszközöket mindkét fél – a tervezett fesztiválokon- díjmentesen, kölcsönösen igénybe veheti és használhatja.

 • 1 db önjáró kommunális gép – rider (Hercegkút)
 •  1 db kézi damilos motoros fűkasza (Hercegkút)
 • 1 garnitúra kül- és beltéri hangtechnikai eszköz (Malý Horeš)
 • 2 db állványos színpad világítás 4 lámpával keresztrúdon (Malý Horeš)
 • 12 db kállítható szárú, könyöklő rendezvényasztal (Malý Horeš)
 • 2 db fesztiválsátor fapadozattal (Malý Horeš)
 • 1 db mobil kemence (Malý Horeš)
 • 1 db hordozható kézmosó berendezés (Malý Horeš)
 • 6  garnitúra  3 részes mobil pad és asztal  (Malý Horeš)

A tevékenységbe 2-2  nagyrendezvény ( Hercegkúti Boros Pünkösd, Hercegkúti Keller Fest, Kisgéresi Akácvirágzás, és Kisgéresi Kulturális Nap) program elemeinek bővítése, színesítése került.  A két partner település kulturális- hagyományőrző ( hangszeres és ének) valamint gasztronómiai ( hercegkúti sváb édes lángos és tunki, géresi béles) csoportjai  együtt vesznek részt, és mutatkoznak be az történelmi és örökségi helyszínekre ( Hercegkúti Gomboshegyi és Kőporosi Pincesor, Kisgéresi Pincesor és Bor Udvar) látogató vendégek előtt.

Hercegkút és Malý Horeš községek önkormányzatai – 2011-2013 között- határmenti együttműködés keretében borturisztikai infrastruktúra és vonzerő fejlesztést hajtott végre. Hercegkút a világörökségi Kőporosi és Gomboshegyi pincesorokon sétányokat, vizesblokkokat, pihenőhelyeket és rendezvényteret alakított ki. Maly Hores (Kisgéres) a Történelmi pincesorai közelében Borudvart és Közösségi Házat alakított ki.

A fejlesztési helyszíneken az eltelt években a bor- és gasztro- kulturális turisztikai célú események száma és a látogatószám megkétszereződött ( 2500-ról 5000 főre) Szükségessé vált a két határmenti történelmi pincesorok, pince sétányok, közösségi rendezvény terek, helyszínek állag- és állapot megóvása, az épített és természeti környezetének rendszeres, évszaknak megfelelő gondozása, ápolása, takarítása. Továbbá a projekt hozzájárul a rendezvények színvonalasabb lebonyolítását a beszerzett és nyújtott szolgáltatások, új mobil eszközök beszerzése segítette és színesítette.

A kassai székhelyű Via Carpatia által lebonyolított PT-4 prioritás ( Hagyomány és Kultúra) Interreg FMP-E/1901/4.1/035 számú kis projekt alapjából 85%-ban támogatott 2-2 kültéri kulturális eseményt ( Hercegkúti Pincefesztivál és Bokréta Ünnep Kisgéresi Kulturális Napok). Hercegkút és Kisgéres Önkormányzata együttműködésével közös kulturális (kórus ének, és hangszeres) valamint bor-gasztronómiai csoportok találkozójára került sor, ahol együtt mutatkozott be a helyszínekre látogató közönség előtt.