Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 505)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
02/2024 zabezpečení systému združeného nakladania s odbadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
05120/2024/ORR03983 poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na základe žiadosti. podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu. Vôňa Agátu - Deň otvorených pivníc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
5 000 €
800/4/2021 poskytnutie úveru Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
73 950 €
0036-PRB/2021 poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
38 800 €
14/2023 prevod nehnuteľnosti do vlatvníctva kupujúceho Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Iveta Žrobeková
705 €
1/2023/456 záväzok služby všeobecného hospodárskeho záujmu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
13/2023 zabezpečenie pohostenia pre 8 osôb /odbor kultúry KSK/ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Csaba Varkonda
180 €
01/11/2023 pečenie zákuskov a pagáčov 05. novembra 2023 na deň dôchodcov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Erika Kovácsová
250 €
12/2023 oprava miestnych komunikácií v obci Malý Horeš - 1. etapa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: JANEKO - Vladimír Janičina
19 266.67 €
11/2023 záväzok poskytovateľa poskytovať služby externého manažmentu projektu v období jeho udržateľnosti- WIFI pre Teba II Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
289 €
Generované portálom Uradne.sk