Cirkev

Reformovaný cirkevný zbor Malý Horeš

Adresa:
076 52 Malý Horeš Hlavná 81
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Duchovný(í):
Erik Blanár, Gabriella Blanár
Kurátor:
Csaba Furik