Symboly obce

Erb obce

Vlajka obce

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného a čierneho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.