História

Sídlisko otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec doložená v roku 1214 ako Gures, Gyures, Gyueres, z roku 1254 ako Garus, z roku 1403 ako Kysgeres, z roku 1927 ako Malý Gýreš, z roku 1948 ako Malý Horeš, maďarsky Kisgéres. V 13.-14. storočí patrila hradu Zemplín, v roku 1403 Palócziovcom, v roku 1419 Imreghiovcom a iným, od roku 1489 vlastnilo časť majetkov prepošstvo v Lelesi, druhú časť Perényiovci, Báthoryovci, Draveckovci, Károlyiovci. V roku 1715 mala 9 opustených a 17 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 81 domov a 670 obyvateľov, v roku 1828 mala 153 domov a 1131 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku.