Kontakty

Toto webové sídlo www.malyhores.sk spravuje Obec Malý Horeš je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Malý Horeš

Adresa:
Obecný úrad Malý Horeš
Družstevná 233
076 52 Malý Horeš

GPS: 48.3959633817785, 21.952538332888032

IČO: 00331724

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 1116
Rozloha: 1921 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1214

Všeobecné informácie: malyhores@dornet.sk      info@malyhores.sk
Podateľňa: podatelna@malyhores.sk
Starosta: starosta@malyhores.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@malyhores.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421566285370

E-mail: sekretariat@malyhores.sk

Kompetencie:
Obec Malý Horeš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk