Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 468)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
19/2022 návratnáfinančná výpomoc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: MAS BODROG o.z.
990 €
18/2022 vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov a návštevníkov obce Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14 982 €
16/2022 prenájom plochy o výmere 1 m Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Packeta Slovakia s. r. o.
1 €
17/2022 dohoda na zmene obsahu zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: STAVAB s.r.o.
0 €
Z311071CGH6 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu projektu Wifi pre teba II Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15 000 €
15/2022 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy, overenie iných skutočností Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
508/2022/OSM-21827 zriadenie vecného bremena"in personam" v prospech oprávneného na pozemku registra C KN parc. č.643/195 o výmere 345m2 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
1 028.10 €
13/2022 Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
0 €
12/2022 záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi balíček Zborovňa Komplet Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
4.14 €
11/2022 zmena a doplnenie základnej zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
10/2022 zmena zmluvy č 80-000051427PO2012 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0 €
09/2022 rozšírenie distribučného plynovodu na ul Istvána Bocskaiho Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Plynroz, a.s. Sobrance
13 618.30 €
80-000051427PO2012-01 zmena zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0 €
05/26/2022/OCR 14054 poskytnuti dotácie s názvom Vôňa agátu- Deň otvorených pivníc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
666.67 €
08 /2022 zabezpečenie realizácie vystúpenia v rámci podujatia - vôňa agátu 21.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Homonyik Sándor
750 €
02/2022 prekrytie javiska na akcii- Vôňa agátu 212.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: LIFTA - Želinský Jozef
500 €
07/2022 zabezpečenie realizácie vystúpenia v rámci podujatia- Vôňa Agátu - 21.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Nosztalgia - retrohudba
200 €
08/2022 zabezpečenie realizácie programu pre deti v rámci podujatia -Vôňa Agátu 21.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Hires Erzsébet
170 €
0007/VSD/2022 kúpa pozemku Odb.: Východoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
13 €
0002/VSD/2022 vecné bremeno Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
66 €
Generované portálom Uradne.sk