Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 450)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0007/VSD/2022 kúpa pozemku Odb.: Východoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
13 €
0002/VSD/2022 vecné bremeno Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
66 €
004/2022 spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu ŽoNPP OPII-2021/7/18-DOP "WIFI pre Teba II" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
390 €
003/2022 organizácia záverečného podujatia s názvom-Výstavba areálu na poskytnutie spoločenských a vínno-turistických služieb na historických pivničných radoch v Hercegkúte a v malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Masca s. r. o.
1 450 €
002/2022 Organizovanie Tlačovej besedy-Výstavba areálu na poskytovanie spoločenských a vínno-turistických služieb na historických pivničných radoch v Hercegkúte a v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Marián Györky - MS PRINT
360 €
3/2021 hudobné vystúpenie 29.8.2021 o 17:00 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vikidál Gyula
750 €
2/2021 záväzok dodávateľa poskytnúť služby pre objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Jozef Želinský
1 100 €
1/2021 realizácia vystúpenia pv rámci projektu "Spolupráca a rorvoj prihraničných historických vínnych pivníc v oblasti cestovného ruchu" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Agócs Gergely PhD.
1 940 €
001/2022 Zhotovenie stavby-Multifunkčné ihrisko v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dojuna, s.r.o.
67 092 €
4/012022 kúpa dreveného nábytku do alltánku, montáž a uvedenie do prevádzky Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: STAVAB s.r.o.
4 687.20 €
ZV2/AC/ZAM/2021/40500 Záväzok organizátora realizovať činnosti podľa tejto dohody Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
335679-2021 Poskytnutie klientovi peńažné prostriedky ako úver Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: SZRB a.s.
500 000 €
3/2021 zmena ukončenia stavby Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
0 €
SKHU/1902/1.1/051 úprava zmluvných pomienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí spolufinancovania projetru Príroda a kultúra Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
51 923.55 €
04533/2021/ORR-14886 poskytnutie dotácie na OnfoCykloCentrum Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
18 000 €
204/2021 zhotovenie diela-Opravacestných komunikácií v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: JANEKO - Vladimír Janičina
47 622.37 €
04471/2021/ORR-32885 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
5 400 €
109/2021 audit účtovnej uzávierky k 21.12.2020 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
3/2021 zhotovenie diela-Rekonštrukcia vstupov a priekopy na ulici Družstevná Vetva A Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
23 346.89 €
2/9/2021 realizácia stavebných prác na objekte areálu vínnych pivníc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: STAVAB s.r.o.
19 494.10 €
Generované portálom Uradne.sk