Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 421)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
800/3/2021 (102/2021) Poskytnutie úveru a úprava práv a povimmostí zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní úveru Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
691540 €
101/2021 Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasialaní dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie a pri využívaní dalších Elektronických služieb Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
04533/2021/ORR-14886 poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN, na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
18000 €
99/2021 rámcové vymedzenie záväzku dodávateľa pre objednávateľa žiadosť o NFP v rámci výzvy na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Novo Funding s. r. o.
900 €
98/2021 zmena zmluvy vzhladom na legislatívne zmeny Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
97/2021 úprava základneej zmluvy o poskytovaná služieb v oblast triedeného zberu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
96/2021 Záväzok PDSS pripojiť zariadenie špecifikované v čl. V a VI. zmluvy do distribučnej sústavy Odb.: TJ DRUŽSTEVNÍK Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
KŽP-P04-SC431-2017-19/I546/D7 Príloha č.2, Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádta sa novou prílohou č. 2 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
95/2021 rušenie Zmluvy o nájme nybytových preistorov (14.12.2012)vzájomnou dohodou Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenská pošta a.s.
94/2021 aktivácia služby na základe tohto dodatku účastníkovi Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
180 €
93/2021 Závazok PDS zabezpečiť v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
92/2021 administratívne práce pri testovaní na Covid 19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Szabolcs Kolesár
20 €
91/2021 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Györgyi Pandi
100 €
90/2021 odber vzoriek biologického materiálu, testovanie COVID 19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Monika Ješová
150 €
89/2021 odber vzoriek biologického materiálu, testovanie COVID 19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ildikó Móriczová
210 €
88/2021 odber vzoriek biologického materiálu, testovanie COVID 19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ildikó Móriczová
230 €
87/2021 odber vzoriek biologického materiálu, testovanie COVID 19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ildikó Móriczová
180 €
86/2021 86/2021 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Marta Sohajdová
100 €
85/2021 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Csaba Varkonda
50 €
84/2021 odber vzoriek biologického materiálu, testovanie COVID 19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Monika Ješová
140 €
Generované portálom Uradne.sk