Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 504)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
05120/2024/ORR03983 poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na základe žiadosti. podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu. Vôňa Agátu - Deň otvorených pivníc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
5 000 €
800/4/2021 poskytnutie úveru Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
73 950 €
0036-PRB/2021 poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
38 800 €
14/2023 prevod nehnuteľnosti do vlatvníctva kupujúceho Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Iveta Žrobeková
705 €
1/2023/456 záväzok služby všeobecného hospodárskeho záujmu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
13/2023 zabezpečenie pohostenia pre 8 osôb /odbor kultúry KSK/ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Csaba Varkonda
180 €
01/11/2023 pečenie zákuskov a pagáčov 05. novembra 2023 na deň dôchodcov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Erika Kovácsová
250 €
12/2023 oprava miestnych komunikácií v obci Malý Horeš - 1. etapa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: JANEKO - Vladimír Janičina
19 266.67 €
11/2023 záväzok poskytovateľa poskytovať služby externého manažmentu projektu v období jeho udržateľnosti- WIFI pre Teba II Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
289 €
dodatok 1/2024 zmena a doplnenie základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
130 €
00331724 záväzok poskytovateľa poskytovať IS DCOM Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: DataCentrum elektronizácie DEUS
0 €
Dodatok č. 002 Záväzok dodávateľa zabezpečiť pre obednávateľa združenú dodávku plynu do odberného miesta Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
01-2023 zabezpečiť ubytovanie pe 6 osôb od 2.6.2023 do 4.6.2023 v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tomáš Kis-Berta
300 €
01/2023 zabezpečiť ubytovanie pre 1 os od 18.4.2023 do 19.4.2023 a od 24.4.2023 do 27.45.2023 spolu 6 dní Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tomáš Kis-Berta
150 €
10/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Béla Setét
500 €
09/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tokajská cimbaľovka
450 €
08/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Homonyik Sándor
800 €
07/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vikidál Gyula
800 €
06/2023 2/2023 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Lengyel Attila
600 €
05/2023 prekrytie javiska podujatia Vôňa agátu 20.5.2023 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: LIFTA - Želinský Jozef
500 €
Generované portálom Uradne.sk