Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 321)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/01/2021 Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva do užívania nájomcovi za odplatu nezastavanú časť nehnuteľnosti, Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
1 €
14/01/2021 Zmena stavebníka Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
dodatok c. 1 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
001/2021 Optická trasa časť B, v okrese Trebišov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: M-TEL s.r.o.
10024/2020 Predaj nehnuteľnosti -rodinný dom so súpisným číslom 212, na parcele č. 643/352 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Mikulás Horváth
6000 €
ZoP/2O2O/331 Záväzok PDS pripojit zariadenie Ziadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
ZoP /2A20/331-PP Trafostanica a elektricka pripojka VN Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
2162/VSD/2020 Kupujúci vyzve predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy po doručení geometrického plánu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
1742/VSD/2020 zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného vlastníka stavby Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
ZoP/2020/331-BZ pripojenie odberného miesta M. Horeš č.p. 643/41,40 k distribučnej sústave PDS Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
32/2020 Záujem ŠU SR poskytnúť mobilným zamestnancom sčítania koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenská republika-štatistický úrad SR
30KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Dodatok č.6 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MC20112020-001 vytvorenie webstránky obce Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: webex.digital s.r.o.
840 €
24/2020 Malovanie kulturneho domu v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Gáč Mikuláš
1200 €
2020/128/2883 kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
29/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Silvia Móricz
100 €
28/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Györgyi Pandi
100 €
27/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Marta Sohajdová
100 €
26/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Valéria Dezsőová
100 €
25/2020 dodávka a montáíž vonkajšieho záchoda 1 ks, piničný areál Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Alexander Gulyás
200 €