Súčasnosť

Demografia:

 • Počet obyvateľov k 31.12.2019 spolu 1116
 • muži 544
 • ženy 572
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 143
 • Produktívny vek (15-54) ženy 319
 • Produktívny vek (15-59) muži 387
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 267
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 3
  • muži 4
  • ženy -1

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Káblová televízia
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Základná škola
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika