Kalendár odvozu odpadu

Nakladanie s odpadom

Obec Malý Horeš má uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho a separovaného odpadu s firmou Fura s.r.o.

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi v obci

Harmonogram odvozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022.

Výpočet triedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Výpočet triedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Výpočet tiredenia komunálnych odpadov za rok 2018