Miestne atrakcie

Poniklecová lúčka je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Latorica.

Kultúrno – historické pamiatky

  • Reformovaný historický kostol z roku 1795
  • Malohorešské vinné pivnice – najväčší komplex pivníc v celom Medzibodroží a širokom okolí, nachádzajú sa mimo zastavenej časti obce, v agátovom háji, väčšina z nich bola postavená v 16. storočí. Obec je pyšná na svoje kultúrne tradície, ktoré sa snaží uchovať organizovaním kultúrnych slávností a podujatí, ako aj podporou činnosti kultúrnych jednotiek, ako je knižnica, ženský spevácky zbor "Borcsák" a citarový súbor "Szőlőfürt". Amfiteáter v priestoroch vínnych pivníc je dejiskom množstva vystúpení, najmä pri príležitosti pravidelných akcií "Deň otvorených pivníc" a "Medzibodrožský kultúrny festival
  • Pamätník odvlečených na nútené práce GULAG