Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Malý Horeš č. 1/E/1 zo dňa 05.01.2021

 22.01.2021

Obecného zastupiteľstva Obce Malý Horeš č. 1/E/1 zo dňa 05.01.2021