Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Malý Horeš č.7/E/4 zo dňa 14.12.2018

 22.01.2021