Výberové konanie na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“

 15.02.2021

Obec Malý Horeš v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“