výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, ul.Szencziho Molnára A. č. 11/2, Malý Horeš - Kisgéres

 19.07.2021

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, ul.Szencziho Molnára A. č. 11/2, Malý Horeš - Kisgéres . . .