Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 494)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
00331724 záväzok poskytovateľa poskytovať IS DCOM Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: DataCentrum elektronizácie DEUS
0 €
Dodatok č. 002 Záväzok dodávateľa zabezpečiť pre obednávateľa združenú dodávku plynu do odberného miesta Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
01-2023 zabezpečiť ubytovanie pe 6 osôb od 2.6.2023 do 4.6.2023 v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tomáš Kis-Berta
300 €
01/2023 zabezpečiť ubytovanie pre 1 os od 18.4.2023 do 19.4.2023 a od 24.4.2023 do 27.45.2023 spolu 6 dní Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tomáš Kis-Berta
150 €
10/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Béla Setét
500 €
09/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tokajská cimbaľovka
450 €
08/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Homonyik Sándor
800 €
07/2023 vystúpenie v rámci podujatia Vôňa agátu 20.5.2022 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vikidál Gyula
800 €
06/2023 2/2023 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Lengyel Attila
600 €
05/2023 prekrytie javiska podujatia Vôňa agátu 20.5.2023 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: LIFTA - Želinský Jozef
500 €
04/2023 predlženie platnosti zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: ING. JAN KOCIS
0 €
04561/2023/ORR15077 poskytnutie dotácie z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchchu 2023 Vôňa agátu, Deň otvorených pivníc 2023 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
5 000 €
03/2023 zmena tarify a predpokladaného ročného odberu plynu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
11/22 / EJM inštalácia kamerového systému podľa podmienok uvedených vprílohe Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: ELITEC s.r.o.
8 008.82 €
11 / 22 / EJM inštalácia kamerového systému podľa podmienok uvedených vprílohe Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: ELITEC s.r.o.
8 008.82 €
021/2022 Publicita v regionálnej tlači, TV intervjú Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Marián Györky - MS PRINT
840 €
02/2023 úpravy výčky nájomného poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Taurus Kolonial s.r.o.
80 €
020231/ zriadenie služby Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovanet, a. s.
0 €
22/45/012/55 záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
21/2022 poblicita v printových médiích a TV intevjú Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Marián Györky - MS PRINT
840 €
Generované portálom Uradne.sk