čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 26.03.2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trebišove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.3.2022 do odvolania.

Včase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru každý je povinný dodržiava zásady protipožiarnej bezpečnosti  . . .


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >