Oznámenie

 14.08.2019

Oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove od 13. augusta 2019 nariaďuje z dôvodu potvrdenia výskytu afrického moru ošípaných nasledujúce opatrenia:

  • Zakazuje premiestňovanie (predaj) ošípaných z chovu do iného chovu.
  • Ďalej premiestňovanie (predaj) ostatných domácich zvierat z chovu do iného chovu.
  • Nariaďuje vykonať súpis chovov ošípaných v obci, t.j. chovateľ je povinný nahlásiť počet chovaných ošípaných do 15-tého augusta 2019 na miestny obecný úrad.
  • Ďalej nariaďuje používanie dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do budov určených na ustajnenie ošípaných a dodržiavanie potrebných hygienických opatrení.

Všetky nariadenia a opatrenia sú platné do odvolania.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >