Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2022-2026

 09.11.2022

Vážený návštevník, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka:

Prieskum verejnej mienky_Dotazník_PHRSR 2022-2026 obec Malý Horeš


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >