Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2020

 04.10.2019

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je jedným zo základných rozvojových dokumentov obce. Spracováva sa v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

pozrieť celý dokument  . . .   TU


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >