Voľby 2022

 24.06.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Voľby do orgánov samosprávy obcí:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený . . .

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený . . .

Oznámenie o počte obyvyteľov

Kontaktné údaje

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >