Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 11.01.2024

Výsledky volieb . . .

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

viac informácií . . .

Informácie pre voliča v  Slovenskom jazyku . . .

Informácie pre voliča v Maďarskom Jazyku  . . .

Zoznam kandiátov

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby prezidenta SR

-oznámenie mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov o okrskových volebných komisií  v  Malom Horeši


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >