Vôňa agátu – Dni otvorených pivníc

 20.05.2022

Aj tento rok usporiadame medzi pivnicami v Malom Horeši   podujatie  „Vôňa agátu -  Dni otvorených pivníc“.   Agát kvitne, dúfame, že bude dobré počasie. Zároveň  prosíme  všetkých,  aby  medzi pivnicami venovali väčšiu pozornosť, pretože sme uprostred projektu Európskej únie, ktorého výsledkom bude v budúcnosti obnova komunikácií, odvodnenie a vybudovanie dvoch budov pre pohodlie návštevníkov. Prosíme Vás o pochopenie a prajeme všetkým milým návštevníkom príjemnú zábavu.

Vôňa agátu  - Deň otvorených pivníc     20.mája 2022      PiatokMiesto: Vinný dvor, Malý Horeš, ul. Chlmecká 5/9
14:00   Začiatok podujatia: - Registrácia dopredu prihlásených hostí ( kapacita: 40 hostí) Otvorenie  zážitkovej degustácie, privítanie hostí, prezentácia činnosti vinárov v spolku POLYHOS, ktorého hlavným cieľom je zachovanie, zveľaďovanie a zdokonaľovanie vinohradníckej a vinárskej kultúry obce a celého regiónu.
Vybraných 14 rôznych druhov vín od  3   miestnych vinárov  /8 biele, 2 rozé, 4 červené/.  
Pohár dobrého vína sa snúbi s dobrým jedlom, vinári regiónu ponúknu k poháriku chutný syr a tradičný  malohorešský kapustový a tvarohový koláč.
15:30  -   ukončenie degustácie   
Vstupné:  7,-Eur/osoba
Rezervácie a objednávky vín:  Géreši Pavol, tel. 0907 934 660
                                                     e-mail:geresi.pali@gmail.com                                                                                                            
16:00  -  20:00    Dni otvorených pivníc - predvečer   
Miesto:  Pivničný areál
Vstupné:  7,-Eur/osoba
Vybraných   40  rôznych druhov vín od  9  miestnych vinárov   

Informácie:  Géreši Pavol, tel. 0907 934 660,  e-mail: geresi.pali@ gmail.com
                      Varkonda Csaba, tel: 0908 337 542, e-mail: varkonda @ post.sk
Sobota    21.augusta 2021      „ Vôňa agátu “   –  Dni otvorených pivníc
PROGRAM   

12:00 – 19:00  Dni otvorených pivníc     17 vinárov,   34 druhov vín
 
13:30 - 19:00 - kultúrny program na javisku amfiteátra  a ochutnávka vín

Počas podujatia  budú  občerstvenia, jarmok, aktivity pre deti  

Učinkujúci:
13:30  -  14:00  -   Furmane - mužská folklórna spevácka skupina  z  Trebišova /SK/      
14:00  -  14:15  -   Slávnostné otvorenie  podujatia
14:15  -  15:15  -   Tokajská cimbaľovka   z  Trebišova  /SK/                             
15:15  -  15:35  -   Zemplén néptácegyüttes  –  ľudová tanečná skupina   /HU/
15:35  -  15:55  -   Furmane  -   mužská folklórna spevácka skupina  z Trebišova /SK/       
15:55  -  16:15  -   Zemplén néptácegyüttes  –  ľudová tanečná skupina  /HU/
16:15  -  17:00  -   Parlando Acoustic duo   -  hudobníci  /UA/
17:00  -  17:50  -   Homonyik Sándor  - spevák   /HU/
17:50  -  18:30  -   Zamatócka Floriana   -  sólista  /SK/
18:30  -  19:30  -   Nosztalgia   – retrohudba z Kráľovského Chlmca /SK/  
 

Vstup voľný

Llístok naochotnávku vín:  v predpredaji  12 Eur, 

                                                   na mieste          15 Eur

Informácia a predpredaj lístkov na ochutnávku vín:  
Obecný úrad Malý Horeš  tel: 056/6285370,  0904 285 370
                                              e-mail: malyhores @ dornet.sk   
Géreši Pavol, tel. 0907 934 660,  e-mail: geresi.pali@ gmail.com
Varkonda Csaba, tel: 0908 337 542, e-mail: varkonda @ post.sk
                       
Kývadlová doprava:

od  V.Horeš  žel.stanica  -  do M.Horeš  pivničný areál  11:37 hod.   a  13:37  hod.  
od  M.Horeš  pivničný areál   -  do   V.Horeš   žel.stanica   18:32 hod.      

Výška spolufinancovania  KSK  z programu  Terra Incognita  je   6 000  Eur.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >