Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“,

 06.08.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“,


Obec Malý Horeš ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky, ktorým je výber zhotoviteľa stavebných prác s názvom:

„Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“,
ktorý sa zrealizuje v rámci projektu s názvom: InfoCykloCentrum Malý Horeš z rozpočtových prostriedkov Košického samosprávneho kraja, ako podpora cestovného ruchu, v rámci Programu TERRA INCOGNITA.

Podrobnosti Tu . . .


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >