interreg_kisgeres-Hercegkut-sk


Cieľom projektu je zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre vinársku a kultúrnu turistiku v areály historických tufových vinných pivníc v malebnej obci na juhu východného Slovenka, v Malom Horeši

Tlačová správa v Slovenskom jazyku

Tlačová správa v Maďarskom jazyku

Ttačová správa v Anglickom jazyku