Ženský spevácky zbor ''Borcsák''

Ženský spevácky zbor vznikol v roku 1998 s cieľom oživiť ľudové spevácke umenie a zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov. Bohatý repertoár je výsledkom ich dlhoročného úsilia pod odborným vedením Rity Furik a nadšením Ildikó Paholics. Pri príležitosti 10 výročia vzniku vydali svoju prvú CD platňu. Sú nositeľmi rôznych titulov zo súťaží a prehliadok na Slovensku aj v Maďarsku. Pravidelne vystupujú na folklórnych slávnostiach a festivaloch v Medzibodroží.