Nadácia BGA-minibus

Finančný príspevok na kúpu minibusu od nadácie Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,

Naša obec 2. septembra 2020 dostala oznámenie od Erdélyi Rudolf Zalána, generálneho riaditeľa Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., že Našu žiadosť o finančný príspevok vo výške  9.500.000 Ft / čo tvorí 26 631,53 EUR schválili.


Za finančný príspevok veľmi pekne ďakujeme, veríme že po uplynutí pandemických opatrení obec začne naplno využívať zakúpený minibus s podporou nadácie.