Základná škola s VJM, Malý Horeš

Základná škola s 1.- 4. ročníkom s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa

Základná škola s vjm - Alapiskola
ul. Alberta Szenczi  Molnára 11/2

07652 Malý Horeš

Kontakty

+421566397325
zsmalyhores@gmail.com

O škole

Druh školy: ZŠ-roč.I. stupeň
Vyučovací jazyk: Maďarský
Zriaďovateľ: Obec

Riaditeľka školy: Zuzana Asszonyiová


Počet žiakov: 2020/2021 - 28