Úvod

Aktuality

Úradná tabuľa

História

Sídlisko otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec doložená v roku 1214 ako Gures, Gyures, Gyueres, z roku 1254 ako Garus, z roku 1403 ako Kysgeres, z roku 1927 ako Malý Gýreš, z roku 1948 ako Malý Horeš, maďarsky Kisgéres.

Sponzori